onKernelRequest
onKernelResponse

Visie en Missie

Waar willen we naartoe, en wat is de rol van FairFin?

Visie

FairFin ijvert voor een wereld waarin mens en planeet voorop staan. We zien een nieuw financieel systeem dat transparant, rechtvaardig en democratisch is, als een onmisbare hefboom voor een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame maatschappij.

Missie

FairFin streeft naar een nieuw financieel systeem als hefboom voor een meer sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame maatschappij.
Daartoe bevordert FairFin aanpassingen in de investeringspraktijk van financiële spelers onder druk van de consument, creëren we maatschappelijk draagvlak voor publieke regulering van het financieel systeem en stuwen we een nieuw financieel speelveld door alternatieve modellen te ondersteunen.